Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Tag: Jim

Zomaar zaterdag

We zouden naar een boekencafé gaan. Dat stond al een paar maanden op de agenda. Het was geen typisch boekencafé, het betrof een boekencafé met een bijhorende boekenverkoop. Dat is dan blijkbaar iets anders dan een boekenverkoop met een bijhorende cafetaria.

Maar kom, het leek ons wel iets prettig om doen.

Tot Luc op vrijdagavond, met nogal ontsteld gezicht, zei: “Kom eens kijken”. Hij was nog eens gaan loeren op de site en zag een foto. Hij keek me, nog altijd met ontsteld gezicht, aan en wachtte tot ik wat zou zeggen. Lang moest hij niet wachten want ik vroeg, even ontsteld als hij: “Is dat àlles?”

We gingen niet. We verprutsten de zaterdag We hielden ons in stilte bezig.

Zelfs Jim las een boek.


Het geheim van Jim

Al zolang ik Luc ken had ik een geheim voor hem. Ik wist het eerst zelf niet meer tot ik er eens per toeval op stuitte en dacht: “Ach ja, dat moet ik hem nog eens vertellen”.

Maar weer vergat ik het en het geheim bleef waar het was, stil en verdoken en goed beschermd.

Tot ik vorige vrijdag, tijdens een praatje met Jim, het over inspiratie of geen inspiratie had en Jim zei: “Je moet dat geheim nog aan Luc vertellen”.

“Luc” zei ik “Jim heeft een geheim”. Want ja, eigenlijk ben ik de oorzaak maar Jim hád het.

Luc keek vragend en ik tastte in de zak van Jims’ schortje en haalde het kokertje er uit. Luc keek nog vragender. Ik haalde het dopje van het kokertje. Allee, dat probeerde ik want het dopje brak af.

“Wat is dat?” vroeg Luc en ik duwde het kokertje onder zijn neus. Hij trok een vies gezicht, waarop ik ook eens ging snuiven. Bah! Wat een stank!

Eigenlijk was het ooit eens romantisch bedoeld. In de tijd dat Luc en ik elkaar wel al kenden maar nog niet samen woonden bewaarde ik een klutske van zijn parfum in dat kokertje. Wel een beetje puberachtig voor een vrouw van middelbare leeftijd, maar ach ….

En daar is het al die vele jaren blijven zitten. Tot nu.

Ik heb het stinkend geval nu maar in de vuilbak gegooid, wel een beetje met pijn in het hart.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén