Via e-mailbericht is het “phising”
Met een sms heet het “smishing”
Via telefoongesprek wordt het “vishing”
En het nieuwste crimineel ding
Met QR-code krijgt de naam “quishing1

Hoe en waar je die quishing voorgeschoteld krijgt, laten ze in het midden, maar ik denk dat dat toch ook via e-mail o.d. moet gaan.

Denk je dat het je kan schelen als schobbejakken je hebben opgelicht of je nu het slachtoffer bent geworden van phising, smishing, vishing of quishing?

Eigenaardig vind ik dan wel dat ik in het Nieuwsblad lees dat je moet oppassen als je zo een bericht in het midden van de nacht krijgt2.

Soms vind ik wel e-mail berichten, die toch enig belang hebben, ’s morgens bij het opstaan.

En dan lees ik nóg een artikel in de gazet:

Online financieel adviseurs of “finfluencers” beloven dat3 (…)

Nu wil ik het niet over dàt artikel hebben ook niet, maar we moeten toch met zijn allen toegeven dat men erg inventief is bij het geven van een naam aan de verschillende bedrieglijke praktijken.

En voor de durvers:

____________________
1 VRT NWS – url: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/02/05/oplichting-qr-codes-quishing/
2 Het Nieuwsblad
3 VRT NWS – url: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/02/05/online-financieel-adviseurs-of-finfluencers-beweren-dat-je-dankz/