In de titel zit eigenlijk al een fout. Want een rond punt is geen rotonde1. En net zoals bij: “een mus is een vogel, maar een vogel is daarom nog geen mus” wordt dat in dit geval: “een rotonde is een rond punt, maar een rond punt is daarom nog geen rotonde”.

Dus vraag ik me af: “waarom kunst op rotondes2” want je ziet het een beetje overal, van mooi naar poeh, van kunst naar kitch.

Dan vind ik ergens een antwoord dat zegt dat kunstenaars willen dat hun kunst gezien wordt3. En volgens dezelfde bron zijn er wel degelijk liefhebbers. Wel, dat is waar, daarvan zit er hier een op dat toetsenbord te tokkelen. Hoeveel foto’s ik zo al nam van één of andere rotonde, hoeveel mislukte ook omdat je er niet bij kan of omdat er te veel verkeer is om een mooie foto te maken. Jammer.

Maar er komt ook tegenstand. Sommigen vinden dat het het teveel de aandacht afleidt en dus niet goed is voor de verkeersveiligheid4.

Blijkbaar kan een kunstenaar of gemeente geen kunstwerk laten plaatsen op een rotonde. Daar bestaan ook regels voor. Er dient een toelating gevraagd te worden voor de realisatie en plaatsing van kunstwerken op rotondes buiten de bebouwde kom5.

Nu nog efkes proberen ergens een lijst van kunstwerken, mét de naam van het werk en de naam van de kunstenaar, zien vast te krijgen en dan weten we tenminste wat we zien.

pske van mske:

    Ik ben nog even in mijn oudere foto’s gaan zoeken en heb de foto’s met rotondekunst opgevist. Een paar stonden echter al op het blog, die plaats ik nog maar eens.

____________________
1 Rotonde of Rond Punt
2 Rotondekunst
3 Het Nieuwsblad
4 Het Nieuwsblad
5 Dienstorder
____________________