Zo ergens einde jaren ’80, beginjaren ’90 -blijkbaar, want ik moest het opzoeken- keek ik zo af en toe eens naar “The Golden Girls1“. Het was niets hoogstaand, het was enkel amusement. En waar men het altijd had van vier vrouwen “op leeftijd” bleek al snel dat de personages 50’ers waren, met uitzondering van Sofia, zij was een 80’er.

Ik was dus wel jonger maar kon het programma wel smaken en kon er zelfs wel eens mee lachen.

Zoiets blijft natuurlijk geen jaren nazinderen en ik vergat. Tot ik ze laatst in de VTM GO app zag opduiken en zei: “Goh! The Golden Girls, hoe lang is dàt geleden …”

Luc kende het niet. Dus vijf minuten later zaten we naar het programma te kijken. Eerst deed het wat verouderd aan, daarna kwam de herkenning en daarna zag ik er soms weer het grappige van in. Die vier vrouwen op leeftijd waren ondertussen jaren jonger dan ik.

Af en toe kijken we naar “The Golden Girls” zo meestal na het noeneten. Het is een goed programma om ons eten te laten zakken. En soms kan ik er zelfs wel eens mee lachen.

____________________
1 The Golden Girls