En ja, ik was die keer nog altijd bezig met aanpassingen die ik na al die jaren nodig en/of nuttig vind. Zoals die tags, jawel. Ik vond hoe ik bepaalde categorieën in bulk van een tag kon voorzien. Alleen ging mijn Firefox ineens een regel opleggen:

Request-URI Too Long

die niet algemeen in voege is, maar waar zij zelf een beperking op mijn recht gingen invoeren. En akkoord dat ik was, dat kan je geloven. Ik heb er Chrome bij gehaald, die het jobke wel klaarde. En zodoende begon ik me af te vragen of ik niet beter zou overschakelen naar Chrome.

Ik installeerde mijn startpagina en kwam snel, maar dan wel heel snel, tot de bevinding dat Chrome enorm veel trager werkt dan Firefox. Was dat nu bij mij alleen? Of … zou Google soelaas brengen? Zouden ze me ook maar iets laten lezen dat in hun nadeel uitvalt? Ja dus. Ik vond een artikel waarin iemand al tot de bevinding kwam dat Firefox sneller en gemakkelijker is dan Chrome1.

En daarom wou ik ze eigenlijk allebei vastmaken op mijn taakbalk. Je weet maar nooit wanneer ik nog eens iets in mijn hoofd krijg dat wat meer vereist dan een gewone handeling. En dan mag het al wat trager gaan, als het maar gaat. Maar ik heb dat maar niet gedaan. Zie dat ze gaan vechten …

Als je gaat googelen vind je een massa aan van die vergelijkende sites. Sneller? Dan denk ik, niet moeilijk als je zelf je gebruikers limieten gaat opleggen:

(…) While there is no maximum length requirement, some browsers may limit the size of HTTP paths or addresses to prevent certain attacks2.

Het artikel, waarvan sprake, dateert wel van 2018 maar het heeft wel de uitgelichte afbeelding die ik zelf ook wel had gewild1.

Uitgelichte afbeelding: ____________________
1 Firefox vs. Chrome: Which Browser Will Make You The Most Productive?
2 WebFX